top of page

:למידע נוסף ניתן להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם

 ליטיגציה - ייצוג בבתי המשפט

המשרד מעניק ייצוג בבתי המשפט בתביעות אזרחיות מגוונות ונבחרות. המשרד הוביל תיקים בבתי המשפט השונים, בשורת נושאים מסחריים ואזרחיים, ואף יצר מספר תקדימים משפטיים בעבר.

התוצאות מדברות בעד עצמן:
ראה בהמשך הדף דוגמאות פסקי דין  
 
למשרד ניסיון ויכולת גבוהה בבחירת אסטרטגיה מתאימה לבית המשפט והובלת התיק בנחישות בהתאם (טקטיקה), להשגת תוצאות מיטביות.

אסטרטגיה הנבחרת בקפידה עשויה להביא אף לניתוב הצד השני להשגת התוצאה הרצויה ללקוח, זאת מבלי שהוגשה בפועל כל תובענה משפטית... (למשרד דוגמאות קונקרטיות כאלה). 

נשמח לסייע בנושא זה ללקוחות המתלבטים באשר לייזום תובענה משפטית כלשהי. 

פסקי דין לדוגמא בהובלת המשרד

הובלנו לאורך השנים שורה של מאבקים משפטיים ותיקי ליטיגציה אזרחית ומסחרית בבתי המשפט השונים, בנושאים מגוונים. 

להלן מדגם של פסקי דין מנצחים בהובלתנו:  

פסק דין (מחוזי ת"א) בע"א 3159/07 קוורצה מסחר והשקעות בע"מ נ' בנק הפועלים 
תמצית: פסיקה תקדימית (שלושה שופטי מחוזי פה אחד), המרחיבה את יכולתם של רוכשים לממש ערבויות חוק מכר בגין נכסים עסקיים. ור' פרסום כתבה בגלובס בנושא זה >>>
פסק הדין מצורף >>>

פסק דין (מחוזי ת"א)  בה"פ 410/08 נציגות הבית- פרויקט "לב העיר" נ' אוניל בניה בע"מ
תמצית: פסק דין המעניק צו עשה לפינוי חברת הניהול (אוניל בניה בע"מ מקבוצת פישמן), מן הפרויקט היוקרתי "רובע לב העיר" בתל אביב, אשר דייריו יוצגו על ידנו.
פסק הדין מצורף >>>

פסק דין (מחוזי ת"א)  בה"פ 410/08 נציגות הבית- פרויקט "לב העיר" נ' אוניל בניה בע"מ תמצית: פסק דין המעניק צו עשה לפינוי חברת הניהול (אוניל בניה בע"מ מקבוצת פישמן), מן הפרויקט היוקרתי "רובע לב העיר" בתל אביב, אשר דייריו יוצגו על ידנו.

פסק הדין מצורף >>>

פסק דין (מחוזי ת"א) א 1801/99 קוורצה מסחר והשקעות בע"מ נ' א.ט.ג נדל"ן בע"מ
תמצית: פסק דין המקבל תביעתה של חברה פרטית (קוורצה בע"מ) אשר יוצגה על ידנו, כנגד חברה קבלנית (א.ט.ג נדל"ן), שעניינה הפרת חוזה לבניית בניין משרדים בתל אביב.
פסק הדין מצורף >>> 

פסק דין (בית דין לעבודה ת"א) עב 11094/06 פלונית נ' קרן הביטוח והפנסיה 
תמצית: פסק דין המקבל תביעה של אלמנה וילדיה אשר יוצגו על ידנו, כנגד קרן הביטוח והפנסיה, לתשלום גמלת שאירים (חרף הטענה בדבר מחדל המעביד להעביר פרמיות שוטפות לקרן). 
פסק הדין מצורף >>>
 
פסק דין (מחוזי חיפה) פש"ר 360/00 פלוני נ' אליסקו בע"מ 
תמצית: פסיקה בהובלתנו הקובעת באופן תקדימי כי לבית המשפט סמכות לפרק חברה, למרות מחיקתה על ידי רשם החברות.
פסק הדין מצורף >>>

 


פסק הדין (שלום נתניה) תא 7539/02 פלונית נ' יהלומי גיל אור בע"מ
תמצית: תובענה אזרחית של עובדת כנגד עובד אחר המואשם בתקיפתה במפעל. העובד טען להגנה עצמית בתנאים המופיעים בפקודת הנזיקין. העובד המתגונן, יוצג על ידנו. פסק הדין קיבל את טענות העובד ובאופן חסר תקדים למיטב ידיעתנו, הכיר בטענת ההגנה העצמית של העובד כנגד העובדת ובשל כך נדחתה התובענה כנגד מרשנו. 
פסק הדין מצורף >>>

פסק הדין (שלום ראשל"צ) תא 3432/02 פלונית נ' אזורים בנין בע"מ 
תמצית: תביעת דיירים אשר יוצגו על ידנו, לליקויי בניה וירידת ערך דירה אשר נבנתה על ידי חברת אזורים. בית המשפט קיבל את התביעה ואף קיבל את נימוקי התובעים לפסיקת פיצוי הולם בגין ירידת ערך תוך דחיית עמדתו של מומחה בית המשפט וקבלת עמדתנו בעניין זה.  
פסק הדין מצורף >>>

החלטה למתן צו פירוק (מחוזי ת"א) פש"ר 1140/06 קוורצה מסחר בע"מ נ' א.ט.ג נדל"ן 
תמצית: בית המשפט המחוזי מקבל את בקשת המבקשת אשר יוצגה על ידנו, לפירוק המשיבה- חברה קבלנית, זאת למרות התנגדות החברה הקבלנית ובאי כוחה, ואף התנגדותו של בנק הפועלים ובאי כוחו, בדיון המורכב בנושא זה.
פסק הדין מצורף >>>

פסק הדין (עניינים מנהליים חיפה) עתמ 1103/03 ח. יעקבי בע"מ נ' וועדת הערר המחוזית חיפה ואח'
תמצית: פסק דין בעתירה מנהלית אשר דוחה עתירת חברה קבלנית (ח. יעקבי בע"מ), לקבל/לאשר היתר בניה לבניית יחידות דיור נוספות, בקומת קרקע בבית משותף (דיירי הבית המשותף יוצגו על ידנו במספר ערכאות, עד לדחייה הסופית של עתירת החברה הקבלנית, בבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה). 
פסק הדין מצורף >>>

פסק הדין (שלום ת"א) בתא"ק 33590-01-13 פרץ נ' גרינבוים

תמצית: משרדנו ייצג את הנתבעת יהודית גרינבוים במסגרת תביעה כספית שהוגשה כנגדה בגין פעולות שביצע התובע, לטענתו, לקידום פרויקט מקרקעין. פסק הדין דחה את התביעה כנגד מרשתנו במלואה.

פסק הדין מצורף >>>

אוניברסיטת דרבי נ' שפירא

תמצית: משרדנו ייצג את התובעת, שלוחה של אוניברסיטת דרבי בישראל במסגרת תביעה כספית כנגד חברת א.ש.ל. שפירא בע"מ ומשה שפירא. פסק הדין קיבל את התביעה ופסק למרשתנו את מלוא סכום התביעה. פסק הדין מצורף >>>

bottom of page