top of page

מקרקעין -   עסקאות נדל״ן ופינוי בינוי

המשרד מספק מעטפת משפטית מלאה לפרויקטים במקרקעין, במודלים שונים, על כל ההיבטים המשפטיים והמיסויים הכרוכים בכך.  המשרד מלווה עסקאות שונות במקרקעין לרבות, פינוי בינוי, עסקאות קומבינציה, מכירה/רכישה של דירות מגורים, מגרשים ונחלות חקלאיות.

 

אנו מלווים מספר רב של פרויקטים במקרקעין לרבות: פרויקטים להתחדשות עירונית- פינוי בינוי, ברחובות, אשקלון, רמלה ועוד;  פרויקט הקמה של מלון ומגדל מגורים על חוף ימה של נתניה (מתחם הסמוך למלון כרמל); איגוד בעלים במושע במתחם תוכנית תא/ 3700 , בצפון מערב העיר תל אביב, לביצוע פרויקט בניה בהמשך, ועוד.

פרויקט מגורים ומלונאות מערב נתניה


 

משרדנו מלווה פרויקט בניה משולב של מגורים ומלונאות במערב העיר נתניה בצמוד למלון כרמל. מדובר במתחם הכולל שני בניינים מתוכננים להקמת מאות חדרי מלון ועשרות יחידות דיור. הפרויקט מצוי בשלב של קידום תוכניות מול הרשויות.

ר' תשריט מצורף >>>

פרויקט במתחם תא 3388 ב'

​ פרויקט במתחם תא 3388 ב'
דאובר אדריכלים

מתחם התוכנית תא/3388ב' מיועד להקמת שכונת מגורים חדשה צפונית למתחם -"הגוש הגדול", בצפון מערב תל אביב. 
המתחם משתרע על פני כ- 190 דונם וגובל מצפון ברחוב פרופס, ממזרח ברחוב לוי אשכול ומדרום באזור מגורים רבי קומות (הגוש הגדול). 

ר' תשריט מצורף >>>

תוכנית תא 3388 ב' הופקדה בספטמבר 2016, והיא מצויה בשלבי הכרעה בהתנגדויות דהיינו, התוכנית קרובה לאישור סופי. במסגרת התוכנית נכללת טבלת איחוד וחלוקה של המקרקעין בין הבעלים השונים, הגדלת צפיפות הדיור על ידי תוספת של כ-30% יח"ד (יחסית לתוכנית הקודמת תא/3388א). השטח העיקרי הממוצע ליחידת דיור בתוכנית זו יעמוד על 95 מ"ר (לעומת 120 מ"ר בתוכנית הקודמת). 

משרדנו מייצג מספר בעלי קרקעות במתחם התוכנית ופועל לאגד בעלי קרקעות במתחם (במסגרת הסכם שיתוף ייחודי), לצורך ייזום ומימוש פרויקט הבניה תוך ליווי משפטי צמוד ומקצועי של משרדנו.
 

פרויקט במתחם תא/ 3700

פרויקט במתחם תא/ 3700
הדמיה: סטודיו ארבנוף ו-HAGEN ZOHAR ARKITEKTEN

המדובר במתחם מקרקעין גדול (בשטח של כ- 1900 דונם) בצפון מערב העיר תל אביב, בו מתוכנן רובע עירוני חדש. המקרקעין בתוכנית 3700 מהווים את עתודת הקרקע הלא בנויה הגדולה ביותר בעיר תל אביב. מטרת התוכנית הינה תכנון רובע עירוני חדש בצפון מערב העיר לאורך חוף הים ופארק חוף  רחב היקף, המאופיין בשילוב שימושי קרקע מגוונים באופן הנותן מענה לצורכי כלל האוכלוסייה למטרות מגורים, מלונאות, תעסוקה, מסחר, בנייני ציבור ושטחים פתוחים.

ר' תשריט מצורף >>>

תוכנית 3700, אשר קיבלה תוקף בינואר 2015, אינה תוכנית מפורטת, אך היא כוללת הוראות לאיחוד וחלוקה עתידי והוראות לבנייה ולפיתוח לתוכניות מפורטות עתידיות. במסגרת התוכנית חולק המתחם הכולל בה לחמישה מתחמי תכנון נפרדים שמספריהם 3700/1-3700/5, כאשר לכל תת מתחם כאמור תהיה בעתיד תוכנית מפורטת נפרדת בה תקבענה הוראות לבנייה ולפיתוח השטח. הצפי הוא כי בעתיד הקרוב יופקדו התוכניות המפורטות לחמשת מתחמי התכנון כאמור.  

משרדנו מייצג מספר בעלי קרקעות במתחם התוכנית ופועל לאגד בעלי קרקעות במתחם (במסגרת הסכם שיתוף ייחודי), לצורך ייזום ומימוש פרויקט הבניה תוך ליווי משפטי צמוד ומקצועי של משרדנו.
 

:למידע נוסף ניתן להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם

bottom of page