top of page

הגשנו תובענה ייצוגית כנגד בעלי שליטה ונושאי משרה, בחברה ציבורית

משרדנו הגיש לאחרונה, בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בחיפה המסומנת ת"צ 44398-05-18 מירוז נ' מסיאס ואח'.


הבקשה הוגשה בשם בעלי מניות מן הציבור בחברת אמניס תרפיוטיקס בע"מ (בשמה החדש כיום: ביומדיקו הדרים בע"מ), שהיא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב ברשימת השימור (להלן- "החברה").


עניינה של התביעה הוא קיפוח בעלי מניות ("בעהמ"נ") מן הציבור בחברה, בעטיים של מספר אירועים מקפחים בהובלת שני המשיבים- נתבעים, אשר שימשו כבעלי שליטה בחברה לסירוגין וכן כיו"ר דירקטוריון ודירקטור (האנשים המרכזיים בחברה אשר כיוונו את כל מהלכיה).


הקבוצה המיוצגת בתובענה, היא: כל בעלי המניות מן הציבור של החברה, אשר החזיקו ו/או רכשו את מניות החברה במהלך תקופת האירועים המקפחים המפורטים בתובענה, ואשר לא מכרו את מניותיהם ומוסיפים להחזיקן.


בתמצית ממש, האירועים המקפחים אירעו אגב:


[if !supportLists]1.1 שתי הנפקות לציבור בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2014, במחיר מניה נמוך באופן חריג, ומקומם.

הצעות לציבור תמוהות אלה, הביאו לנזק עצום וגלוי בירידה תלולה בשערי המניה (שער המניה ירד בכ-69% בתוך כשבועיים וחצי !!), אשר גרם לאובדן שווי שוק לחברה ואובדן אמון הציבור בחברה. הנתונים מראים כי החברה לא התאוששה מכך, וכי הצעות לציבור פוגעניות אלה היו בבחינת "קו פרשת המים" של החברה, באופן שהן התחילו את הסחרור והירידות החדות בשער המניה, באופן מידי ולאורך זמן.


[if !supportLists]1.2 [endif]אירוע מקפח נוסף היה אגב הנפקת זכויות בחברה מיום 30.3.2015, בהובלת המשיבים, במחיר נמוך ואף ביחס הנפקה חריג של 2-עבור-1 (קרי: דילול פוטנציאלי של 66%), אשר היה חסר תקדים בחברה (בהשוואה להנפקות זכויות אחרות בה).


נטען כי, מדובר היה בניצול של המשיבים את המצב החדש, שהתאפיין בשער מניה נמוך ומתדרדר (כתוצאה מן ההצעות לציבור המזיקות מספטמבר/אוקטובר 2014 בהובלתם), בכדי להגדיל באופן חסר תקדים את אחוז השליטה של מי מהם בחברה, תוך דילול דרמטי ולא הוגן של אחזקות הציבור בחברה. הדבר היה בבחינת "קציר ברינה, של יבול ההנפקות המעוולות הקודמות" (בספטמבר אוקטובר 2014).


[if !supportLists]1.3 [endif]מסכת עובדתית מקפחת נוספת אירעה אגב, הפרת המשיב 1, את חובותיו לבצע הצעת רכש מיוחדת (חלקית), בשני מועדים שונים:


[if !supportLists]1.3.1 ביום 30.4.2015, עת העלה את אחוז אחזקותיו מעל רף שליטה של 25%, בניגוד להוראת סעיף 328 לחוק החברות ("בתום לב" כדבריו תחילה, ולאחר מכן המשיך ברכישות תוך הפרה במזיד ודאי).

[if !supportLists]1.3.2 [endif]במועד מאוחר לחודש יולי 2016, בהפרת התחייבות כתובה של המשיב 1 לבצע הצעת רכש מיוחדת נוספת (של 5% ממניות החברה).

[if !supportLists]1.4 [endif] מסכת עובדתית מקפחת נוספת כלפי בעהמ"נ מן הציבור, אירעה אגב כניסתה של החברה לרשימת השימור של הבורסה בתל אביב, בחודש יולי 2016.


בבקשה עמדנו על הפעולות התמוהות בתקופת הארכה אשר ניתנה על ידי הבורסה בת"א (ארכת זמן בין החודשים ינואר ליולי 2016, אשר ניתנה לצורך הגדלת שווי אחזקות הציבור בחברה, אשר צנח מתחת לרף הנדרש של 5 מיליון ₪), על רקע האינטרס השונה של המשיבים בעניין, מן האינטרס של בעהמ"נ מן הציבור.


בבקשה נטען והודגש עוד כי, קיפוח בעהמ"נ מן הציבור מתחדד גם מצירוף אלה:


[if !supportLists]2.1 [endif]התוצאה "הסופית" לפיה, המשיבים אכן השתלטו לבסוף על פעילות החברה הציבורית (רכישה החוצה לחברה פרטית בשליטתם), והותירו את בעהמ"נ מן הציבור מול חברה ריקה- "שלד" בלבד.


[if !supportLists]2.2 [endif]התחמקות המשיבים מביצוע הצעת רכש מלאה (ובשווי הוגן), אגב ניסיונות ההשתלטות על פעילות החברה הציבורית. הצעת רכש מלאה והוגנת, היתה הדרך הנכונה לילך בה אגב ההשתלטות הפרטית, מאחר ואז לא היו נותרים בעלי מניות "פגועים" העומדים כעת מול חברה "שלד", תוך שהשקעתם ותקוותם ירדו לטמיון. דרך מלך זו אף עולה מהחלטה שיפוטית של בית המשפט המחוזי בחיפה, מיום 9.4.2017.


הסעד הראשי המתבקש בתובענה הוא: כנגזרת של עילת המסגרת הראשית בתובענה שהיא – קיפוח בעלי מניות לפי סעיף 191 לחוק החברות, הסעד הראשי המבוקש הוא רכישה כפויה ובשווי הוגן של מניות בעהמ"נ מן הציבור (בקבוצה המיוצגת), על ידי המשיבים-המקפחים. לצורך כך, נטען כי יש צורך לנטרל את ההשפעות המזיקות של האירועים המקפחים, באמצעות חוות דעת של מומחה אשר יעסוק בשאלת השווי ההוגן (בנטרול האירועים המקפחים).


הבקשה נקבעה לקדם משפט ראשון ליום 10.10.2018, בפני כבוד השופט רון סוקול, סגן נשיא, בית המשפט המחוזי בחיפה.


משרדנו ישמח להעניק ייעוץ ראשוני באשר לכל מקרה פוטנציאלי של קיפוח בעלי מניות ו/או עוולות אשר עשויות להצדיק הגשת תביעה ייצוגית או תביעה נגזרת בחברה פרטית או ציבורית ליצירת קשר לחץ כאן >>>פוסטים אחרונים
ארכיון
חפש לפי תגיות
bottom of page